Bugun...

Koray YAZICI
ÖYLEYSE YAŞASIN CUMHURİYET…….
Tarih: 04-12-2017 09:48:00 Güncelleme: 04-12-2017 09:48:00


18. yüzyılda monarşi ile yönetilmeyen iki  ülke, Hollanda ve İsviçre birer cumhuriyettiler. Erken kapitalist ülkelerdir. Buna Fransa katıldı. Aristokrasi ve Kilise babaları dışında kalan burjuvalar, işçiler ve köylüler  ayaklandı. Monarşiyi, onunla birlikte ona güç veren aristokrasi ve kilise babalarının iktidarını devirdi. Bastille’de toplandılar, önlerine ne çıktıysa sürüyüp attılar. 1789 Devrimi budur.

Eşitlik, özgürlük, kardeşlik… Büyük Fransız Devriminde çürüyen düzene karşı meydanları dolduranlar  bu üç ilkenin peşindeydi. Doğuştan ayrıcalıklı sınıfa karşı eşitlik diyorlardı. Her türlü bağlılıklarını yıkıp özgürleşmek istiyorlardı. Bir alanda toplanmış eşit ve özgür yurttaşlar olarak kardeşleştiklerini, bir halk haline geldiklerini fark ettiler.

Cumhuriyet, Büyük Fransız Devriminden bu yana cemaatleri, tarikatları, kurumsallaşmış dini, aristokrasiyi, monarşiyi dağıtıp, özgür ve eşit yurttaşlardan bir yeni halk yaratma işidir.

Bir meydanda toplanıp Bastille’i basanlar yeni bir halk olmuştur. Fransız halkıdır bu.

Moskova’da, Kızıl Meydan’da, Çarı kovalamak için toplananlar artık yeni bir halktır.

Sivas’ta, yoksul Ankara’da toplanıp işgalcilerin üstüne yürüyenler, İstanbul’da Sultanı kovalayanlar, halifeyi alaşağı edenler artık ne tarikattır, ne de cemaat. Ümmet olmaktan çıkıp halk olmuşlardır. Cumhuriyet özgür ve eşitlerin bir alanda toplanıp, kendisini kul yapanlara meydan okumasıdır.

Fransız Devrimi mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesi'nin etki alanının daraltılmasıydı.

Ekim Devrimi, monarşinin devrilip yerine sosyalist cumhuriyetin kurulması ve Ortodoks Kilisesinin etkisinin kırılmasıdır.

Türk Devrimi monarşinin yıkılması ve hilafetin sıfırlanması işidir. Nihayetinde hepsi özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mücadelesidir.

Ancak şimdi hepsi sıfırlanmıştır; büyük geri çekilme dönemine girilmiştir...

Rusya’da sosyalizmin çözülüşü ve Türkiye’de 12 Eylül darbesiyle başlayan  dönem  bu büyük geri çekilmenin iki işaretidir.

Devrim eşitlik özgürlük kardeşlik ise karşı devrim de Cumhuriyetle halk olmuş kalabalıkları yeniden ümmet olmaya çağırmak, tarikatların, cemaatlerin içinde toplamaya çalışmaktır.

İslamcılar iktidarda kalsın- kalmasın ülkenin derin iktisadi,toplumsal, siyasal sorunlar karşı karşıya kalacağı kuşku götürmez. İktidarıyla-muhalefetiyle bugün yaşanan karşı devrimin bir parçası haline gelmiş siyasal oluşumlarla düzenin bu sorunları aşma şansı kalmamıştır. Siyasal yelpazeye yeniden bir merkez sağ inşa ederek çeki düzen verme çabaları ise ancak bu çaresizliğin dışavurumudur.

Bu tarihsel dönüm noktasında ülkeyi bugünden yarına taşıyabilecek siyasal formül  bellidir:

Bağımsız bir ülke, eşitlikçi bir düzen ve özgür bir yurttaşlar toplumu. Bu yol eşit, özgür ve bağımsız bir yeni cumhuriyet yoludur.

200 yıl sonra yeniden eşitlik, özgürlük, kardeşliğin giriş kapısındayız..

Şimdi bir yeni özgürlük ve eşitlik hareketi  yaratma mecburiyeti ile karşı karşıyayız.

Bu yeni bir cumhuriyet  için,bu bağımsız bir ülke için mücadele demektir.

Yenisini kurabiliriz, özgür ve eşit bir dünya inşa edebiliriz.

Yeni ve devrimci bir cumhuriyeti kurabiliriz....

Öyleyse ;

Yaşasın Ccumhuriyet!

Sevgilerimle….

 Bu yazı 9215 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI