Bugun...

KEPÇE (Fahri Özdemir)
ÖĞRENCİ SERVİSLERİ KURALLARA NEZAMAN UYACAK?
Tarih: 04-11-2019 14:22:00 Güncelleme: 04-11-2019 14:22:00


Öğrenci servislerinin son günlerde kurallara uymayarak başı bozuk hareketler sergilemesi ciddi endişelere sebebiyet vermeye başladığı iddiaları  öne sürülürken bazı öğrenci servis şoförlerinin yol ağzı, trafiği tıkama, kavşak noktaları gerekli geçici park kurallarını sağlamadan öğrenci alma , bırakma gibi konularda gayri nizami davrandıkları gözlemleniyor. Servis şoförlerinin   trafik kural ve kaidelerini hiçe sayarak istedikleri gibi hareket etmelerinin yaratacağı sıkıntıların önlenebilmesi adına ilçe denetim  kurulunu  kamu adına göreve davet ediyoruz.
 
                      Bu konuda  mevcut yasayı buradan yetkililer hatırlatmak isteriz. MADDE 13 – (1) Okul servis taşıma faaliyetleri, her eğitim-öğretim yılının birinci ve ikinci dönem başlangıcında valilik ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak denetim komisyonu marifetiyle denetlenir. (2) Okul servis araçları kolluk kuvvetlerince de her zaman denetlenebilir. (3) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki görev ve yetkileri yönünden Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar da her türlü denetimi yaparlar. (4) Üçüncü fıkra kapsamındaki denetim faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar İçişleri Bakanlığı ile her zaman işbirliği içinde olmak ve Bakanlık talimatlarını yerine getirmek zorundadır. (5) Denetim Komisyonunca ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca mülki idare amirleri vasıtasıyla ya da resen mahalli mülki idare amirince bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılığın tespit edilmesi halinde ilgili belediyeye bildirilmek suretiyle özel izin belgesi iptal ettirilir. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılığın tespit edilmesi halinde mahalli mülki idare amirleri eksikliğin giderilmesi için süre vererek uyarıda bulunur, üçüncü uyarıda ilgili belediyesine bildirilmek suretiyle özel izin belgeleri iptal ettirilir.
 
                                  İptale konu izin belgesi aynı eğitim öğretim yılında yeniden düzenlenemez. Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü servis faaliyetlerinde iptale konu izin belgesi takvim yılı içinde yeniden düzenlenemez.Öğrencilerin Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne uygun taşınıp taşınmadığının, servis araçlarının ve aracı kullanan şoförün Yönetmelikte belirtilen özelliklere uyup uymadığının denetimini yapmakla en başta İçişleri Bakanlığı yetkili ve sorumludur.Bununla birlikte, çalışma şartları yönünden Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşların da mevzuatları çerçevesinde her türlü denetimi yapma yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Görülen o ki servis şoförlerinin güvenli noktalarda hassas davranarak öğrenci güvenliğini gözeterek servis yapmaları şartı varken   kuralların çiğnenmesinin izahı mümkün deyil doğabilecek sıkıntıların çözümünün elzem olduğu gerçeğini denetim kuruluna hatırlatmakta fayda var sanırım. 
                   Milli eğitim müdürlüklerinin yükümlülükleri Milli eğitim müdürlüklerinin yükümlülükleri şunlardır; a) Taşıma işinde çalışan şoför ve rehber personele polis, jandarma ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile koordinasyon kurarak; okul taşıma faaliyetiyle ilgili mevzuat, görev ve sorumlukları ile iletişim becerileri ve davranış kuralları konularında eğitim vermek ve bununla ilgili kayıtları tutmak, b) (a) bendinde belirtilen eğitim ve eğitim sonunda düzenlenecek sertifikaya ilişkin usul ve esaslar ile sertifika geçerlilik süresini belirlemek. Servis hizmetleri ile ilgili şikayetler mülki idare amirlerince değerlendirilir. Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri bakımından şikayetler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bildirilebilir. Veliler, istemeleri halinde çocuklarını bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması kaydıyla herhangi bir taşımacı ile anlaşarak da taşıtabilirler. Bu hakkın kullanılması halinde taşımacı; bu Yönetmelikte istenen belge ve bilgileri okul yönetimine bildirir. Okul yönetimi bu bilgi ve belgeleri incelenmek üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderir. Bu şekildeki taşımaya mülki idare amirliklerinin onayı ile izin verilebilir. İlgililerine/yararlananlara okul alanının kullandırılmasında farklı muamelede bulunulamaz. 
 
                     Taşımacıların sorumlulukları Taşımacıların sorumlulukları: a) Öğrenci ve çocukların oturarak, güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar valiliklerce belirlenecek okul açılış ve kapanış saatlerine göre Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen azami sürelere uymak suretiyle taşımak, b) Rehber personel bulundurmak, c) Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergâh için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden özel izin belgesi almak, ç) Hizmet akdine tabi olarak yanında çalışanların, sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerini yaptırmakla, d) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesine uymak.
 


Bu yazı 354 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI